Priser

Voksne fyldt 17 år: Kr. 600,- /kvartal
Unge 12-16 år: Kr. 500,- /kvartal
Børn 8 -11 år: Kr. 400,- /kvartal
Indmeldelsesgebyr: Kr. 150,- som dækker arnislicens fra Dansk arnis forbund

Betaling
Ved indmelding sætter man en fast kvartals indbetaling til kontonummer 1551 2426498 (Danske bank). Husk at anføre navn på medlemmet der betaler så vi kan holde regnskab med medlemstallet (krav fra kommunen).